Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

木是贴近自然的材质,能够营造自然与温馨的氛围,让整个空间显得空灵清隽,客厅运用木质和浅色棉麻材质结合,有着东方的清雅格调。

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

Rybalsky别墅,原木色系彰显东方的清雅格调 | Artem Trigubchak

发表评论

登录后才能评论