Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof

Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof

Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof

 位于瑞典斯德哥尔摩郊区山坡上的一座别墅Jugend Villa,由当地的建筑师Andreas Martin-Lof设计。该地区以雄心勃勃的住宅而闻名,几乎所有著名的瑞典建筑师都在附近设计了住宅,导致了一系列丰富的高质量别墅建筑。建筑师与客户共同定义了一个完美的家,远离城市的脉搏,只有20分钟的路程。室内色调经过精心开发,以创造一个和谐的整体。

Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
Jugend Villa— 打造一个完美的家 | Andreas Martin-Lof
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2021年4月13日 上午3:48
下一篇 2021年4月13日 上午4:09

猜你喜欢