Penthouse BV | Adjo Studio

Penthouse BV | Adjo Studio

Penthouse BV | Adjo Studio

位于比利时的一座现代极简主义住宅Penthouse BV,由当地的室内设计工作室Adjo Studio 设计。顶层公寓是一对创业夫妇的家,他们从郊区搬到了市中心。Penthouse BV的布局是破碎的,这意味着它既不是开放式的,也不是划分成房间。相反,一系列的隔断和家具元素有助于巧妙地将空间划分为不同的区域。

Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
Penthouse BV | Adjo Studio
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2021年4月12日 下午5:46
下一篇 2021年4月12日 下午6:02

猜你喜欢