Kipopo House | Klaudia Adamiak

Kipopo House | Klaudia Adamiak

Kipopo House | Klaudia Adamiak

 

位于刚果Lubumbashi的一座独栋私人住宅Kipopo House,由波兰的建筑及室内设计师Klaudia Adamiak设计。整个项目的中心主题是自然和设计之间的细线。环境和建筑似乎协调得恰到好处。项目的结果完全抓住了这个想法,创造了一个温暖宽敞的环境,尊重当地的材料和建筑技术。在CGI方面,设计师着重于重现刚果温暖的外观和感觉,以及它独特的本质。

Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
Kipopo House | Klaudia Adamiak
(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫
上一篇 2021年4月12日 下午4:18
下一篇 2021年4月12日 下午4:44

猜你喜欢